Asielzoekers Integratie Zemst AZIZ vzw Asielzoekers Integratie Zemst, AZIZ, is een vzw die zich inzet voor vluchtelingen en asielzoekers en voor bewustmaking van de lokale bevolking voor de vreemdelingenproblematiek. Download  hier  GRATIS Acrobat Reader Voor de laatste versie Aziz is lid van  Vluchtelingenwerk Vlaanderen
In 2011 bestond AZIZ 10 jaar. Aziz-jubileumboek2011def.pdf Jubileumboek AZIZ 10 jaar ervaring Dit is een ode aan de Vreugde en Broederschap. Klik op afbeelding voor de Toolkit Jaaroverzicht 2018 Klik op afbeelding AKT online affiche.pdf aziz neemt afscheid afbeelding.pdf AZIZ neemt AFSCHEID AkT blijft actief

AZIZ is lid van vzw Gastvrij Netwerk Dit is een samenwerking van lokale vrijwilligersorganisaties voor mensen op de vlucht; ze wisselen onderling informatie en goede praktijken uit. In novemeber 2018 verscheen de 2de editie van de digitale 'Toolkit voor lokale vrijwilligersorganisaties die mensen op de vlucht ondersteunen in Vlaanderen en Brussel'.

Wie deze toolkit doorneemt, zal er vele ervaringen en inzichten van AZIZ in vinden, naast en met vergelijkbare activiteiten van de andere vrijwilligersverenigingen. 
Eigenlijk is de toolkit een stukje testament van vzw AZIZ.


Het bestuur van AZIZ steunde Josee voor de Zennepenning Resultaat : Lees verder Lees verder